Үйл явдлын мэдээ

БМДИ-ээс хүний нөөцөө чадавхжуулах сургалт, судалгаа -эрдэм шинжилгээний дараах ажлуудыг зохион байгуулжээ

2019-07-05 12:34

БМДИ долоо хоног бүрийн Баасан гарагт 08:30-10:00 цагт “Мэдлэгийн цаг”-ийг 16 удаа зохион байгуулж, нэг удаа дунджаар 20-30 арга зүйч тогтмол оролцсон буюу нийт 32 цагийн сургалт, мэдээлэлд давхардсан тоогоор 320-480 арга зүйч хамрагдсан байна.

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019