Үйл явдлын мэдээ

БМДИ 2019 оны эхний хагас жилд дараах байдлаар хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй хамтран ажиллажээ

2019-07-05 11:12

БМДИ-ийн фэйж хуудаснаас өдөр тутам 2200 орчим хүн тогтмол мэдээ мэдээлэл хүлээн авч байна.

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019