Үйл явдлын мэдээ

25 удаагийн Захиалгат сургалтад 1258 багш хамрагджээ

2019-07-04 10:59

27 УДААГИЙН СУРГАЛТЫН ЗАХИАЛГА ИРСНЭЭС 25 УДААГИЙН СУРГАЛТАД 1258 БАГШ ХАМРАГДЖЭЭ.

Мэдээллийн эх сурвалж: БМДИ-ийн хагас жилийн тайлангаас

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019