Үйл явдлын мэдээ

Сонголтот сургалтад 6000 гаруй багш хамрагджээ

2019-07-03 15:09

БМДИ-ийн арга зүйчид болон бусад байгууллагуудтай хамтарсан 46 хөтөлбөрийн хүрээнд Сонголтод сургалтад давтагдсан тоогоор 6312 багш ирж суралцсан. Дунджаар тус сургалтад 950-1000 багш өөрийн сонгосон хөтөлбөрийн чиглэлээр үнэ төлбөргүй хамрагдаж, ирц, идэвх оролцоогоороо шалгарсан 894 багш батламжаа гардан авчээ.

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019