Үйл явдлын мэдээ

БМДИ дараах байдлаар иргэдэд төрийн үйлчилгээг үзүүлжээ

2019-07-02 10:09

Мэдээллийн эх сурвалж: БМДИ-ийн 2019 оны хагас жилийн тайлангаас

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019