Үйл явдлын мэдээ

БМДИ-ийн удирдлага, арга зүйчид Дорнод аймагт сургалт, зөвлөн туслах үйл ажиллагаа зохион байгууллаа

2019-05-27 10:47

2019 оны 05 сарын 24-25-ны өдрүүдэд Дорнод аймгийн "Боловсрол экспо-2019" үйл ажиллагааны хүрээнд Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг тус аймгийн СӨБ, ЕБС-ийн удирдах ажилтнуудад байгууллагын менежмент, эрх зүйн орчны хэрэгжилтийн талаар, Түүх, нийгмийн ухаан, Монгол хэл, уран зохиол, Хими, Газарзүйн багш нарт цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилт, агуулга, арга зүй, үнэлгээ болон судалгааны арга зүйн чиглэлээр нийт 300 багш, удирдах ажилтанд зөвлөн туслах үйл ажиллагаа зохион байгууллаа.

 

 

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019