Үйл явдлын мэдээ

Багшийн нарын мэргэжил дээшлүүлэх хөтөлбөрт талууд хамтран ажиллах талаар саналаа солилцлоо

2019-04-24 17:47

Багшийн нарын мэргэжил дээшлүүлэх хөтөлбөрт хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсролыг тусгах боломж, арга замын талаар БМДИ, боловсролын хүрээлэн, хэвлэлийн хүрээлэн, германы дойче веллэ академийн Монгол улсыг хариуцсан багийн гишүүд санал бодлоо солилцлоо.

Багшийн нарын мэргэжил дээшлүүлэх хөтөлбөрт хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсролыг тусгах боломж, арга замын талаар БМДИ, боловсролын хүрээлэн, хэвлэлийн хүрээлэн, германы дойче веллэ академийн Монгол улсыг хариуцсан багийн гишүүд санал бодлоо солилцлоо.

 

 

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019