МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

БСШУСЯ-НЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС ДАРААХ ЭРХ ЗҮЙН ДҮРЭМ ЖУРАМД ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ХИЙНЭ. ТА БҮХНИЙГ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ӨРГӨНӨӨР ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА

2019-01-16 10:41
1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлыг үнэлж дүгнэх журам (2019.01.21-ны 10-12 цагт)
  2. Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх журам (2019.01.21-ны 14-16 цагт)
  3. Сурах бичгийг зохиох, хэвлүүлэх, түгээх журам (2019.01.22-ны 10-12 цагт)
  4. Сурах бичгийн түрээс, эргэлтийн сангийн журам (2019.01.22-ны 14-16 цагт)
  5. Ердийн ерөнхий боловсролын сургуульд тэгш хамруулан (2019.01.23-ны 10-12 цагт)
   
 ЖИЧ:  ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ТУХАЙН ЦАГ ХУГАЦААНД БАГШИЙН ХӨГЖЛИЙН ОРДОНЫ 202 ТООТ ХУРЛЫН ЗААЛАНД БОЛНО.
  

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019