МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт эхэллээ

2019-01-15 14:31

Сургуулийн өмнөх боловсрол болон ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарын 2018-2019 оны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт эхэллээ.Энэ онд үндсэн сургалтад нийслэл,21 аймгийн 7500 гаруй багш нар хамрагдах юм.Өчигдөр эхэлсэн энэ ээлжийн сургалтад арав дах жилдээ ажиллаж буй гадаад хэл,дотуур байр,биеийн тамир,бага ангийн багш нар мэргэжил дээшлүүлж байна

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019