ХУУЛЬ, ЭРХЗҮЙ

Нийт: 42. 21-30 харуулав

Багшаар ажиллах эрхийн шалгалт зохион байгуулах тухай 1/327 тоот албан бичиг

Багшаар ажиллах эрхийн 3 дахь удаагийн шалгалт зохион байгуулах тухай албан бичиг...

А-60 тушаал /А-299 тушаалд нэмэлт оруулсан/

А-60 тушаал /А-299 тушаалд нэмэлт оруулсан/...

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2018