Сайдын тушаал

А-305 Багшид багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох хасах журам

2014-06-16 14:55

А-305 Багшид багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох хасах журам

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019