Хууль тогтоомж

Нийт: 10.

Багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хууль

Энэ хуулийг 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө....

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр...

БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ...

Монгол улсын хууль-Шилэн дансны тухай

Монгол улсын хууль-Шилэн дансны тухай...

Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай Монгол улсын хууль

Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай Монгол улсын хууль...

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багшийн ёс зүйн дүрэм

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багшийн ёс зүйн дүрэм...

Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого /Хавсралтын хамт/

Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого /Хавсралтын хамт/...

БМДИ-ийн дүрэм

БМДИ-ийн дүрэм...

Хууль

Хууль...

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019