Нийт: 49. 11-20 харуулав

Монгол улсын хууль-Шилэн дансны тухай

2016-01-12 09:58

Монгол улсын хууль-Шилэн дансны тухай...

Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай Монгол улсын хууль

2016-01-06 11:04

Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай Монгол улсын хууль...

2015 оны 12-р сарын 5 сая төгрөгнөөс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ

2015-12-31 02:21

2015 оны 12-р сарын 5 сая төгрөгнөөс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ...

2015 оны 11-р сарын 5 сая төгрөгнөөс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ

2015-11-30 12:47

2015 оны 11-р сарын 5 сая төгрөгнөөс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ...

ЕБС, цэцэрлэгийн багш, удирдах болон бусад ажилтны ажлын байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолт

2015-11-25 13:17

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2007 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдрийн "Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлын норм тогтоох, багш, зарим албан тушаалтны цалин хөлсийг тооцож олгох журам батлах тухай" 307/91/237 дугаар тушаалыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ НЬ:...

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багшийн ёс зүйн дүрэм

2015-11-25 13:12

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багшийн ёс зүйн дүрэм...

Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого /Хавсралтын хамт/

2015-11-25 12:56

Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого /Хавсралтын хамт/...

2015 оны 9-р сарын 5 сая төгрөгнөөс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ

2015 оны 9-р сарын 5 сая төгрөгнөөс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ...

2015 оны 8-р сарын 5 сая төгрөгнөөс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ

2015-08-30 09:40

2015 оны 8-р сарын 5 сая төгрөгнөөс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ...

Түгээмэл асуулт хариулт

Багшаар ажиллах эрх нь багшаар ажиллах хүртэл 3 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба Багшаар ажиллаж эхэлснээс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байдаг.

Багшаар ажиллах эрхтэй багш ажиллаж эхэлсэн тэр жилдээ эхний жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдаж, зохих материал бүрдүүлж өгснөөр 5 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх "Багшлах эрх"-тэй болно. Үүнийг 5 ба 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдсанаар сунгуулна..

Багшлах эрхийн үнэмлэхээ хаанаас авах вэ?

Багшаар ажиллах болон багшлах эрхийн үнэмлэхийг орон нутгийн боловсролын газраар дамжуулан олгодог.

ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.

Холбоос

Гадаадад суралцах

Хандалт

  • Өнөөдөр 4104
  • Өчигдөр 5460
  • Сүүлийн 7 хоног 9564
  • Энэ сард 157078
  • Нийт 288693

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019