БМДИ-ийн захирлын тушаал

Мэргэжлийн шалгалт,онлайн сургалтыг давтан зохион байгуулах тухай

2015-08-25 16:47

Мэргэжлийн шалгалт, онлайн сургалтыг давтан зохион байгуулах тухай Татаж авах-6 

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019