БМДИ-ийн захирлын тушаал

МУБИС-ын багш мэргэжлийн хөрвөх сургалтыг төгссөн багшид багшлах эрх олгох тухай

2015-04-22 16:47

МУБИС-ын багш мэргэжлийн хөрвөх сургалтыг төгссөн багшид багшлах эрх олгох тухай Татаж авах-4  

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019