БМДИ-ийн захирлын тушаал

Багшаар ажиллах эрх олгох тухай

2015-04-15 23:40

Багшаар ажиллах эрх олгох тухай Татаж авах_2

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019