БМДИ-ийн захирлын тушаал

Багшлах эрх олгох, сунгах,нөхөн олгох ажлыг зохион байгуулах тухай

2015-03-09 21:47

Багшлах эрх олгох, сунгах,нөхөн олгох ажлыг зохион байгуулах тухай албан бичгийг Татаж авах-1  дарж татаж авна уу

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019