ТМА

Төлөвлөлт, мониторингийн алба

2014-04-13 20:24
Төлөвлөлт, мониторингийн алба

Зорилго: Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулах мэргэжил дээшлүүлэх сургалтууд болон бусад үйл ажиллагааг төлөвлөх, үйл ажиллагааны явц үр дүнд хяналт тавих, үнэлгээ хийх, сайжруулах санал зөвлөмж боловсруулах

Албаны утас: 70140052

Өрөөний дугаар: №705

Албан хаагчдын талаарх мэдээлэл:

Албан хаагчийн нэр

Албан тушаал

И-мэйл хаяг

1

Р.Золзаяа

Төлөвлөлт мониторингийн албаны дарга

r.zolzaya@itpd.mn

2

Д.Биндэрьяа

Хяналт, үнэлгээ, мониторинг хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

 

binderya@itpd.mn 

3

Д.Даваасүрэн

Төлөвлөлт, тайлагналт хариуцсан мэргэжилтэн, арга зүйч davaasuren@itpd.mn 

4

Б.Нацагдорж

Сургалтын зохион байгуулалт, хэрэгжилт хариуцсан арга зүйч natsagdorj@itpd.mn

5

Г.Төмөр-Очир

График дизайн, байгууллагын цахим хуудас хариуцсан мэргэжилтэн

tumur-ochir@itpd.mn

6

Л.Номиндарь

Гадаад харилцаа, бүртгэл, статистик хариуцсан мэргэжилтэн

nomindari@itpd.mn

7

Э.Батчимэг 

Хэвлэл, мэдээлэл, олон нийт хариуцсан мэргэжилтэн e.batchimeg@itpd.mn
8

 Б.Лхагвабаяр

 Судалгаа, мониторинг хариуцсан мэргэжилтэн  lkhagvabayar@itpd.mn

 

 

 

 

 

 

 

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2018