Суралцагчийн хөгжлийн алба

Суралцагчийн хөгжлийн алба

2014-04-13 20:28

Чиг үүрэг: Хүүхдийн эрх, хүүхэд хамгааллын чиглэлээр бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд төрийн болон төрийн бус байгууллага, эцэг эх, асран хамгаалагч, гэр бүл, байгууллага, олон нийттэй хамтран ажиллах тэдний оролцоог хангах,

•Хүүхэд судлал, хүүхэд хөгжил, хүүхэд хамгаалал, суралцахуйн хөгжлийн чиглэлээр сургалт, судалгааны ажил хийх, гарын авлага зөвлөмж боловсруулах гэсэн чиглэлээр үйл ажиллагаа  зохион байгуулах шинэ хэрэгцээ шаардлага үүсэж байна.

Албаны утас: 70140058

Өрөөний дугаар: 704 тоот

Албан хаагчдын талаарх мэдээлэл:

Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Цахим хаяг
1 Н.Мөнхбаяр Суралцагчийн хөгжлийн албаны дарга munkhbayar@itpd.mn
2 Д.Нарантуяа Хүүхэд судлал, хүүхдийн хөгжил хариуцсан арга зүйч d.narantuya@itpd.mn
3 Д.Мэндбаяр Бие бялдар, эрүүл мэндийн боловсрол хариуцсан арга зүйч mendbayar@itpd.mn
4 Д.Энхтулга Хүүхдийн хөгжилд оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа хариуцсан арга зүйч enkhtulga@itpd.mn
5 Ч.Жаргал Тусгай хэрэгцээт хүүхдийн хөгжил хариуцсан арга зүйч jargal@itpd.mn

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019