Сургалтын байгууллагын менежментийн алба

Сургалтын байгууллагын менежментийн алба

2014-04-13 20:26

Чиг үүрэг: Сургалтын байгууллагад ажиллаж байгаа удирдах болон сургалтын арга зүй технологи,нийгмийн ажилтан,сургалтыг дэмжих ба туслах ажилтан,орчны стандарт, насан туршийн боловсрол хариуцсан ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх хэрэгцээг тодорхойлж, сургалт зохион байгуулах, зөвлөн туслаж, сургалтын байгууллагын үйлчилгээний үр нөлөөг дээшлүүлэх

Албаны утас: 70140057

Өрөөний дугаар: №704

Албан хаагчдын талаарх мэдээлэл:

Албан хаагчийн нэр

Албан тушаал

Цахим хаяг

1

Р.Туяа

Сургалтын байгууллагын менежментийн албаны дарга

tuya@itpd.mn

2

С.Чулуунцэцэг

Сургалтыг дэмжих ажилтны хөгжил хариуцсан арга зүйч 

chuluuntsetseg@itpd.mn

3

Н.Болормаа

Нийгмийн ажилтан, дотуур байрын багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч

bolormaa@itpd.mn 

4

С.Ариунгэрэл

Сургалтын арга зүй, технологийн хөгжил хариуцсан арга зүйч

ariungerel@itpd.mn 

5

 С.Амарсайхан

Сургалтын байгууллагын менежментийн арга зүйч

amarsaikhan@itpd.mn

6

З.Самданжамц

Сургалтын байгууллагын орчны стандарт хариуцсан арга зүйч

samdanjamts@itpd.mn

7

Б.Мянган

Насан туршийн боловсролын менежментийн арга зүйч

myangan@itpd.mn

 

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019