Сургалтын алба

Чиг үүрэг: ЕБС,СӨБ-ын агуулгыг хүргэх аргыг багш нарт зааж чиглүүлэх, багшийн заах арга, агуулгын хувьд хөгжүүлэх ажлыг хариуцаж гүйцэтгэнэ.

Албаны утас: 70140053

Өрөөний дугаар: №705

Албан хаагчдын талаарх мэдээлэл: 

АЛБАН ТУШААЛ

АЛБАН ХААГЧИЙН НЭР

ЦАХИМ ХАЯГ

Сургалтын албаны дарга

     Ш.Оюунцэцэг

sh.oyuntsetseg@itpd.mn

МХУЗ-ын багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч

    Б.Цасанчимэг

tsasanchimeg@itpd.mn

Математикийн багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч 

    Д.Даваасүрэн

davaasuren@itpd.mn

Мэдээлэл зүйн багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч

    Б.Цогбадрах

tsogbadrah@itpd.mn

Түүх, нийгмийн ухааны багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч

    Ч.Гажиддулам

gajiddulam@itpd.mn

Гадаад хэлний багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч

    С.Алдармаа

aldarmaa@itpd.mn

Гадаад хэлний багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч

    Ж.Баянжаргал

bayanjargal@itpd.mn

Физикийн багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч

    Н.Сайнбаяр

sainbayar@itpd.mn

Химийн багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч

    Э.Даваасүрэн

e.davaasuren@itpd.mn

Биологи, эрүүл мэндийн багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч

    Э.Даваахүү

davaakhuu@itpd.mn

Газар зүйн багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч

    Д.Нямсүрэн

dnyamsuren@itpd.mn

Биеийн тамирын багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч

    Д.Мэндбаяр

mendbayar@itpd.mn

 

 

 

 

Түгээмэл асуулт хариулт

Багшаар ажиллах эрх нь багшаар ажиллах хүртэл 3 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба Багшаар ажиллаж эхэлснээс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байдаг.

Багшаар ажиллах эрхтэй багш ажиллаж эхэлсэн тэр жилдээ эхний жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдаж, зохих материал бүрдүүлж өгснөөр 5 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх "Багшлах эрх"-тэй болно. Үүнийг 5 ба 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдсанаар сунгуулна..

Багшлах эрхийн үнэмлэхээ хаанаас авах вэ?

Багшаар ажиллах болон багшлах эрхийн үнэмлэхийг орон нутгийн боловсролын газраар дамжуулан олгодог.

ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.

Холбоос

Гадаадад суралцах

Хандалт

  • Өнөөдөр 1579
  • Өчигдөр 4821
  • Сүүлийн 7 хоног 11455
  • Энэ сард 47606
  • Нийт 47606

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019