ХНХУСА

Хэл, нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургалтын алба

2014-04-13 20:28

 Зорилго: Ерөнхий боловсролын сургуулийн хэл, нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны багш нарт мэргэжлийн онол-арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх замаар тэдний багшлах ур чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэх. 

Албаны утас: 70140057

Өрөөний дугаар: № 603

Албан хаагчдын талаарх мэдээлэл: 

Албан хаагчийн нэр

Албан тушаал

И-мэйл хаяг

1

Ш.Оюунцэцэг

Хэл, нийгэм хүмүүнлэгийн ухааны сургалтын албаны дарга

sh.oyuntsetseg@itpd.mn

2

Б.Цасанчимэг

Монгол хэл, бичиг, уран зохиолын сургалт хариуцсан арга зүйч

tsasanchimeg@itpd.mn

3

С.Амарсайхан

Монгол хэл, бичиг, уран зохиолын сургалт хариуцсан арга зүйч

amarsaikhan@itpd.mn

4

Ч.Гажиддулам

Түүх, нийгмийн ухааны сургалт хариуцсан арга зүйч

gajiddulam@itpd.mn 

5

Б.Энхбилэг

Түүх, нийгмийн ухааны сургалт хариуцсан арга зүйч

enkhbileg@itpd.mn

6

Д.Мэндбаяр

Биеийн тамир, эрүүл мэндийн сургалт хариуцсан арга зүйч

mendbayar@itpd.mn

7

Б.Баттулга 

Дүрслэх урлаг, дизайн, технологийн сургалт хариуцсан арга зүйч

battulga@itpd.mn

8

Т.Гэрэлтуяа /хүүхэд асрах чөлөөтэй/ 

Дизайн технологийн сургалт хариуцсан арга зүйч

gereltuya@itpd.mn

9

А.Ирээдүй

Гадаад хэлний сургалт хариуцсан арга зүйч 

ireedui@itpd.mn 

10

 

Гадаад хэлний сургалт хариуцсан арга зүйч 

 

 

 

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2018