Танилцуулга

Мэндчилгээ

2014-04-01 07:33

zakhiral_2017


          Бидний амьдарч байгаа 21 дүгээр зууныг мэдлэгт суурилсан нийгэм гэж тодорхойлж байна. Чанартай боловсрол бол хүн төрөлхтний оршин тогтнох, хөгжих, өсөн дэвжих үндэс суурь. Ийм учраас зах зээлийн өрсөлдөөнт нийгэмд ажиллаж амьдрах чадвартай, хүн төрөлхтний болон үндэсний уламжлал, соёл зан заншилд хүндэтгэлтэй ханддаг, өөртөө итгэлтэй, сурах хүсэлтэй, эрдэм боловсролтой иргэн төлөвшихөд хамгийн их үүрэг гүйцэтгэх хүн бол багш нар юм.     

     Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт нь ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багш, ажилтны мэргэжлийн тасралтгүй хөгжлийг дэмжих үйлчилгээг мэргэжил, арга зүйн нэгдсэн удирдлагаар хангах, зохион байгуулах чиг үүрэгтэй, Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухаан, Спортын Яамны харьяа байгууллага. Сүүлийн жилүүдэд тус институт нь багшийн мэргэжлийн хөгжлийг дэмжсэн олон талт үйл ажиллагааг мэдээлэл харилцааны технологид суурилан зохион байгуулж, тодорхой үр дүнд хүрлээ.

Тухайлбал, үндэсний хэмжээнд сургууль, цэцэрлэгийн багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтыг танхимын болон онлайн хэлбэрийг хослуулан зохион байгуулдаг тогтолцоо бүрдсэн байна. Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт нь нээлттэй, хүртээмжтэй, уян хатан үйл ажиллагаа, шинэ санаа, бүтээлч байдал, эерэг харилцаа хандлагыг дэмжсэн байгууллага болохыг эрхэмлэн ажиллаж байна.

        Энэхүү танилцуулгаас манай байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, түүхэн хөгжлийн талаар тодорхой мэдээлэл авна гэдэгт итгэлтэй байна.

 ЗАХИРАЛ                 А.ТУЯА  

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2018