Нэвтрэх | Цахим хуудасны бүтэц | Тусламж

Үндсэн сургалтад хамрагдах 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш, 1,5,10,15 дахь жилдээ ажиллаж буй зарим ажилтнуудын нэрс

Үндсэн сургалт | 2018-01-02

Ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш, 1,5,10,15 дахь жилдээ ажиллаж буй зарим ажилтнуудын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын хуваарь батлагдан гарлаа. 

БМДИ нь жил бүр, 10 дахь ажиллаж буй багш, ажилтнуудын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтыг 1-2 дугаар сард,  5 дахь жилдээ ажиллаж буй багш, ажилтнуудын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтыг 3-4 дүгээр сард,  эхний жилдээ ажиллаж буй багш, ажилтнуудын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтыг 5-6 дугаар сард тус тус зохион байгуулдаг.  Энэ жилийн тухайд эдгээрээс гадна 15 дахь жилдээ ажиллаж буй багш, удирдах болон бусад ажилтнуудын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтыг 2018 оны 9-10 дугаар сард зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. 
Багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт нь танхимын ба онлайн сургалт гэсэн хоёр хэсэгтэй бөгөөд танхимын сургалт нь 5 өдөр, онлайн сургалт нь танхимын сургалтын өмнө 15 хоног, дараа 15 хоног, нийт 30 хоног үргэлжлэх юм. 
Мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын бүртгэлийг 2017 оны 9-10  дугаар сард онлайнаар  зохион байгуулсан билээ. Хэрэв та онлайн бүртгэлд бүртгүүлсэн бөгөөд бүртгэлээ баталгаажсан эсэхийг шалгах хүсэлтэй байгаа бол дараах нэрсийн жагсаалтаас харж болно. Үүнээс гадна танхимын сургалтын хуваарьт өдрөөс 15 хоногийн өмнөөс esurgalt.itpd.mn  цахим хаягаар "Багшийн цахим кампус" онлайн сургалтын системд нэвтрэн, зааварчилгааны дагуу онлайн сургалтаа эхлүүлэх ёстойг сануулж байна. 
Мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалттай холбоотой асуултуудыг 70140052 утсаар Төлөвлөлт мониторингийн албанаас асууна уу. 
 
2018 оны 10 дахь жилийн үндсэн сургалтад хамрагдах багш, ажилтны мэдээлэлтэй list 1 дарж танилцана уу.
 
2018 оны 5 дахь жилийн үндсэн сургалтад хамрагдах багш, ажилтны мэдээлэлтэй list 2 дарж танилцана уу.
 
2018 оны эхний жилийн үндсэн сургалтад хамрагдах багш, ажилтны мэдээлэлтэй list 3 дарж танилцана уу.
 
2018 оны 15 дахь жилийн үндсэн сургалтад хамрагдах багш, ажилтны мэдээлэлтэй list 4 дарж танилцана уу.
Багшийн хөгжил.
Багшийн хөгжил.
Боловсролын байгууллагууд
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл
Насан туршийн боловсролын үндэсний төв
Боловсролын үнэлгээний төв
Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль
Монгол Улсын Их Сургууль
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Сургалтын төрийн сан
Шинжлэх ухаан технологийн сан
Боловсролын технологийн хөгжлийн үндэсний сан
Боловсролын хүрээлэн
Нийслэл
Дархан-Уул аймгийн боловсролын газар
Орхон аймгийн боловсролын газар
Баян-Өлгий аймгийн боловсролын газар
Хэнтий аймгийн боловсролын газар
Увс аймгийн боловсролын газар
Хөвсгөл аймгийн боловсролын газар
Говь-Алтай аймгийн боловсролын газар
Завхан аймгийн боловсролын газар
Булган аймгийн боловсролын газар
Сэлэнгэ аймгийн боловсролын газар
Баянхонгор аймгийн боловсролын газар
Архангай аймгийн боловсролын газар
Өвөрхангай аймгийн боловсролын газар
Өмнөговь аймгийн боловсролын газар
Дундговь аймгийн боловсролын газар
Төв аймгийн боловсролын газар
Дорнод аймгийн боловсролын газар
Дорноговь аймгийн боловсролын газар
Сүхбаатар аймгийн боловсролын газар
Говьсүмбэр аймгийн боловсролын газар
Ховд аймгийн боловсролын газар
Хан-уул дүүргийн боловсролын газар
Баянгол дүүргийн боловсролын газар
Баянзүрх дүүргийн боловсролын газар
Чингэлтэй дүүргийн боловсролын газар
Сонгинохайрхан дүүргийн боловсролын газар
Налайх дүүргийн боловсролын газар
Багануур дүүргийн боловсролын газар
Багахангай дүүргийн боловсролын газар
Сүхбаатар дүүргийн боловсролын газар
ЧӨЛӨӨТ БУЛАН

Санал асуулга

  • Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэхэд хамгийн чухал хүчин зүйлийг сонгоно уу?