Нэвтрэх | Цахим хуудасны бүтэц | Тусламж

29-р тусгай сургуулийн багш, удирдах болон бусад ажилтнууд дохионы хэлний сургалтад хамрагдаж байна

Төрөлжсөн болон захиалгат сургалт | 2017-08-24

Манай улсад ерөнхий боловсролын тусгай зургаан сургууль үйл ажиллагаа явуулдаг. Эдгээр дотроос хэл сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд боловсрол олгох төрөлжсөн  сургууль нэг байдаг нь 29-р сургууль юм.

БСШУС-ын сайдын А/195 тоот тушаалын дагуу тус сургуулийн багш, удирдах болон сургалтыг дэмжих бусад ажилтнуудад зориулан дохионы хэлний эрчимжүүлсэн сургалтыг  БМДИ зохион байгуулж байна. 

dohio1

dohio2

dohio3

Сургалт 8-р сарын 21-30-ны өдрүүдэд тус сургууль дээр зохион байгуулагдаж байгаа ба 80 гаруй хүн уг сургалтад хамрагдаж байна. Сургалтын хөтөлбөрт сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдийн суралцах онцлог, сонсголгүйн боловсролын соёлын тухай , дохионы хэлээр мэргэжлийн хичээл заах багш нарын ур чадварыг сайжруулах, хос  хэлээр хичээл сургалтыг хөтлөн явуулах арга аргачлал, мөн багшийн ёс зүй, харилцаа хандлагыг нэмэгдүүлэх талын хичээл, дадлага ажлууд орж байна.

dohio4

dohio5

dohio6

Сургалтыг  БМДИ-ийн тусгай хэрэгцээт боловсролын сургалт хариуцсан аргазүйч Ч.Жаргал, 29-р сургуулийн захирал М.Сарантуяа, дохионы хэлний багш Б.Саранчимэг, Японы JICA төслийн ажилтан зэрэг мэргэшсэн багш нар зохион байгуулж сургагч багшаар ажиллаж байна.  

 

Багшийн хөгжил.
Багшийн хөгжил.
Боловсролын байгууллагууд
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл
Насан туршийн боловсролын үндэсний төв
Боловсролын үнэлгээний төв
Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль
Монгол Улсын Их Сургууль
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Сургалтын төрийн сан
Шинжлэх ухаан технологийн сан
Боловсролын технологийн хөгжлийн үндэсний сан
Боловсролын хүрээлэн
Нийслэл
Дархан-Уул аймгийн боловсролын газар
Орхон аймгийн боловсролын газар
Баян-Өлгий аймгийн боловсролын газар
Хэнтий аймгийн боловсролын газар
Увс аймгийн боловсролын газар
Хөвсгөл аймгийн боловсролын газар
Говь-Алтай аймгийн боловсролын газар
Завхан аймгийн боловсролын газар
Булган аймгийн боловсролын газар
Сэлэнгэ аймгийн боловсролын газар
Баянхонгор аймгийн боловсролын газар
Архангай аймгийн боловсролын газар
Өвөрхангай аймгийн боловсролын газар
Өмнөговь аймгийн боловсролын газар
Дундговь аймгийн боловсролын газар
Төв аймгийн боловсролын газар
Дорнод аймгийн боловсролын газар
Дорноговь аймгийн боловсролын газар
Сүхбаатар аймгийн боловсролын газар
Говьсүмбэр аймгийн боловсролын газар
Ховд аймгийн боловсролын газар
Хан-уул дүүргийн боловсролын газар
Баянгол дүүргийн боловсролын газар
Баянзүрх дүүргийн боловсролын газар
Чингэлтэй дүүргийн боловсролын газар
Сонгинохайрхан дүүргийн боловсролын газар
Налайх дүүргийн боловсролын газар
Багануур дүүргийн боловсролын газар
Багахангай дүүргийн боловсролын газар
Сүхбаатар дүүргийн боловсролын газар
ЧӨЛӨӨТ БУЛАН

Санал асуулга

  • Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэхэд хамгийн чухал хүчин зүйлийг сонгоно уу?