Нэвтрэх | Цахим хуудасны бүтэц | Тусламж

“Бүрэн дунд боловсролын сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга зүй” сургалт эхэллээ

Төрөлжсөн болон захиалгат сургалт | 2017-08-17

Бүрэн дунд боловсролын шинэчилсэн сургалтын цөм хөтөлбөр хоёр дахь хичээлийн жилдээ  хэрэгжих гэж байна. Өнгөрсөн хичээлийн жилд энэхүү шинэчилсэн хөтөлбөрөөр  ЕБС-ийн Х анги хичээллэсэн бол 2017-2018 оны хичээлийн жилд XI ангиуд хичээллэх юм.  Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2017 оны 61 дүгээр тушаалаар 2017-2018 оны хичээлийн жилд мөрдөх “ЕБС-ийн ахлах ангийн сургалтын төлөвлөгөө” батлагдаж мөн  ахлах ангийн 25 сурах бичиг, үүнээс Х ангид 13, XI ангид 12 нэрийн сурах бичиг шинээр хэвлэгдэж байна.

BD2

Ийм учраас БМДИ нь ахлах ангид хичээл заадаг багш нарт шинээр батлагдсан сургалтын төлөвлөгөө, шинэчилсэн сургалтын хөтөлбөр, шинэ сурах бичгүүдийг хэрэгжүүлэх онол, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор үндэсний болон орон нутгийн сургагч багш нарыг бэлтгэх үе шаттай сургалтыг  зохион байгуулж байгаа тухай өмнө нь мэдээлсэн. Энэ ажлын хүрээнд сургалтын хөтөлбөрийн баг, сурах бичгийн зохиогчийн багийн гишүүдээс бүрдсэн үндэсний 72 сургагч  багшийг 8-р сарын 9-11ны өдрийн сургалтаар бэлтгэж харин 8-р сарын 17-19-ны өдрүүдэд  орон нутгийн сургагч багш нарын сургалтыг зохион байгуулж байгаа ба энэ сургалтад 21 аймаг, нийслэлийн 9 дүүргийн 12 мэргэжлийн 598 багш хамрагдаж байна. Эдгээр орон нутгийн сургагч багш нар нь  тус тусын аймаг, дүүргийн  мэргэжлийн багш нартаа 8-р сарын 21-30ны хооронд сургалт зохион байгуулах замаар ахлах ангид хичээл зааж байгаа нийт багш нарыг “Бүрэн дунд боловсролын сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга зүй” сургалтад хамруулах юм.BD3

Сургалтаар багш нар ЕБС-ийн ахлах ангийн сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр, сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, үнэлгээний талаар шинэлэг мэдээлэлтэй болж, эдгээрийг хэрэгжүүлэх арга зүйд суралцаж байна. Сургалтын агуулгын дийлэнх цагийг дадлага ажлаар зохион байгуулна.     BD1

Энэхүү сургалтад ашиглах гарын авлагыг мэргэжил бүрээр бэлтгэн 4 багц болгон хэвлүүлж байна. Тухайлбал:

  1. Монгол хэл, уран зохиол; англи хэл, уран зохиол
  2. Түүх нийгмийн ухаан, биеийн тамир, зураг зүй, дизайн технологи
  3. Математик, физик, мэдээлэл зүй
  4. Биологи, хими, газарзүй

Эдгээр гарын авлагад үндэсний сургагч багш нарын бэлтгэсэн мэдээлэл, дадлага ажлын удирдамж, ажлын хуудас зэргийг багтаасан тул дараагийн шатны сургалтад ашиглах боломжтой юм.

Мөн “Бүрэн дунд боловсролын сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зүй-2”  сургалтыг “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” төслөөс санхүүжүүлж байна.

 “Бүрэн дунд боловсролын сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зүй-2” сургалтын ерөнхий хөтөлбөрийг  FILE_2  дарж татаж авна уу.

 

 

Багшийн хөгжил.
Багшийн хөгжил.
Боловсролын байгууллагууд
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл
Насан туршийн боловсролын үндэсний төв
Боловсролын үнэлгээний төв
Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль
Монгол Улсын Их Сургууль
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Сургалтын төрийн сан
Шинжлэх ухаан технологийн сан
Боловсролын технологийн хөгжлийн үндэсний сан
Боловсролын хүрээлэн
Нийслэл
Дархан-Уул аймгийн боловсролын газар
Орхон аймгийн боловсролын газар
Баян-Өлгий аймгийн боловсролын газар
Хэнтий аймгийн боловсролын газар
Увс аймгийн боловсролын газар
Хөвсгөл аймгийн боловсролын газар
Говь-Алтай аймгийн боловсролын газар
Завхан аймгийн боловсролын газар
Булган аймгийн боловсролын газар
Сэлэнгэ аймгийн боловсролын газар
Баянхонгор аймгийн боловсролын газар
Архангай аймгийн боловсролын газар
Өвөрхангай аймгийн боловсролын газар
Өмнөговь аймгийн боловсролын газар
Дундговь аймгийн боловсролын газар
Төв аймгийн боловсролын газар
Дорнод аймгийн боловсролын газар
Дорноговь аймгийн боловсролын газар
Сүхбаатар аймгийн боловсролын газар
Говьсүмбэр аймгийн боловсролын газар
Ховд аймгийн боловсролын газар
Хан-уул дүүргийн боловсролын газар
Баянгол дүүргийн боловсролын газар
Баянзүрх дүүргийн боловсролын газар
Чингэлтэй дүүргийн боловсролын газар
Сонгинохайрхан дүүргийн боловсролын газар
Налайх дүүргийн боловсролын газар
Багануур дүүргийн боловсролын газар
Багахангай дүүргийн боловсролын газар
Сүхбаатар дүүргийн боловсролын газар
ЧӨЛӨӨТ БУЛАН

Санал асуулга

  • Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэхэд хамгийн чухал хүчин зүйлийг сонгоно уу?