Нэвтрэх | Цахим хуудасны бүтэц | Тусламж

Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтууд үргэлжилсээр

Үйл явдлын мэдээ | 2017-02-10

СӨБ, ЕБС-д 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтууд явагдсаар байна. Энэ долоо хоногт СӨБ-ын арга зүйч, биеийн тамир, зураг технологи,түүх нийгмийн ухааны багш нарын 2-р ээлжийн сургалт явагдаж байна.

2es9

2es8

2es7

Сургалтуудын нэгдсэн зорилго бол боловсролын бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж буй арга зүй, ур чадвараа хөгжүүлэх, туршлага солилцох, мэдээлэл харилцааны технологийг ашиглах ажлын байрандаа хамтран хөгжих арга барил эзэмшихэд чиглэгдэж байна.

Харин сургалтын агуулга нь судлагдахуун тус бүрийн онцлогийг тусгасан, нарийвчилсан бөгөөд БМДИ-ийн захирлын баталсан хөтөлбөрийн дагуу танхимын 6 өдөр явагдаж байгаа билээ.

Мөн мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын нээлт дээр БСШУСЯ-ны газар хэлтсийн дарга, асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд хүрэлцэн ирж мэдээлэл, хэлэлцүүлэг өрнүүлж байгаа юм. Тухайлбал, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад 5 ба 10 дахь жилдээ ажиллаж буй арга зүйчдийн сургалт дээр БСШУСЯ-ны СӨББ-ын хэлтсийн дарга Ж.Мягмар “төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого болон БСШУСЯ-ны бодлого, зорилтын талаар” мэдээлэл хийлээ.

2es5

2es6

Ирэх долоо хоногт буюу 2-р сарын 13-наас 18-ны өдрүүдэд англи хэлний багш нарын сургалтын 3-р ээлж, ЕБС-д 5 ба 10 дахь жилдээ ажиллаж буй захирлуудын сургалт явагдана. 3 ба 4-р сард СӨБ, ЕБС-д 5 дахь жилдээ ажиллаж буй багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулагдана. 

Багшийн хөгжил.
Багшийн хөгжил.
Боловсролын байгууллагууд
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл
Насан туршийн боловсролын үндэсний төв
Боловсролын үнэлгээний төв
Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль
Монгол Улсын Их Сургууль
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Сургалтын төрийн сан
Шинжлэх ухаан технологийн сан
Боловсролын технологийн хөгжлийн үндэсний сан
Боловсролын хүрээлэн
Нийслэл
Дархан-Уул аймгийн боловсролын газар
Орхон аймгийн боловсролын газар
Баян-Өлгий аймгийн боловсролын газар
Хэнтий аймгийн боловсролын газар
Увс аймгийн боловсролын газар
Хөвсгөл аймгийн боловсролын газар
Говь-Алтай аймгийн боловсролын газар
Завхан аймгийн боловсролын газар
Булган аймгийн боловсролын газар
Сэлэнгэ аймгийн боловсролын газар
Баянхонгор аймгийн боловсролын газар
Архангай аймгийн боловсролын газар
Өвөрхангай аймгийн боловсролын газар
Өмнөговь аймгийн боловсролын газар
Дундговь аймгийн боловсролын газар
Төв аймгийн боловсролын газар
Дорнод аймгийн боловсролын газар
Дорноговь аймгийн боловсролын газар
Сүхбаатар аймгийн боловсролын газар
Говьсүмбэр аймгийн боловсролын газар
Ховд аймгийн боловсролын газар
Хан-уул дүүргийн боловсролын газар
Баянгол дүүргийн боловсролын газар
Баянзүрх дүүргийн боловсролын газар
Чингэлтэй дүүргийн боловсролын газар
Сонгинохайрхан дүүргийн боловсролын газар
Налайх дүүргийн боловсролын газар
Багануур дүүргийн боловсролын газар
Багахангай дүүргийн боловсролын газар
Сүхбаатар дүүргийн боловсролын газар
ЧӨЛӨӨТ БУЛАН

Санал асуулга

  • Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэхэд хамгийн чухал хүчин зүйлийг сонгоно уу?