Нэвтрэх | Цахим хуудасны бүтэц | Тусламж

Багш нар арга зүй,туршлагаа хуваалцах, тулгамдаж байгаа онол, арга зүйн асуудлаа хэлэлцэх нь сургалтын гол ач холбогдол

Үйл явдлын мэдээ | 2017-01-23

Математик, физик, мэдээллийн технологи, англи хэл, монгол хэл уран зохиол, түүх нийгмийн ухааны 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нар болон нийгмийн ажилтнуудын сургалт өнөөдөр Багш хөгжлийн ордонд эхэллээ. Мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтад энэ жил нийтдээ 6000 орчим СӨБ, ЕБС-ийн багш ажилтнууд хамрагдахаар бүртгүүлсэн.

Hel BUSA1

Hel BUSA3

Hel BUSA2

Үндсэн сургалтыг зохион байгуулахдаа бид хүүхдийн оролцоонд тулгуурласан бүтээлч арга зүй,туршлагаа хуваалцах, тулгамдаж байгаа онол, арга зүйн асуудлаа хэлэлцэх, шийдэхэд дэмжлэг үзүүлэх арга зүйг чухалчлан үздэг юм.

Сургалт батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу танхимын 6 хоног явагдана. Үүнээс гадна танхимын өмнө 14 хоног, дараа нь 30 хоног онлайн хэлбэрээр зохион байгуулагддаг билээ.

Hel BUSA6

Hel BUSA4

Hel BUSA6

БМДИ-ийн үндсэн сургалтын агуулга нь дараах дөрвөн хэсгээс бүрдэх бөгөөд зорилтот бүлгийн ялгаатай байдлаас үндэслэн оногдох цаг, сэдэв ялгаатай байдаг.

1.Бага, дунд боловсролын талаар баримталж байгаа бодлого, хэрэгжилт

2.Мэргэжлийн онол арга зүй

3. Боловсрол судлал, Сурган хүмүүжүүлэх ухаан, сэтгэл судлал

4.Мэдээлэл, харилцааны технологийн хэрэглээ.

СӨБ, ЕБС-д 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт  ба 2-дугаар сард зохион байгуулагдана. 

Багшийн хөгжил.
Багшийн хөгжил.
Боловсролын байгууллагууд
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл
Насан туршийн боловсролын үндэсний төв
Боловсролын үнэлгээний төв
Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль
Монгол Улсын Их Сургууль
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Сургалтын төрийн сан
Шинжлэх ухаан технологийн сан
Боловсролын технологийн хөгжлийн үндэсний сан
Боловсролын хүрээлэн
Нийслэл
Дархан-Уул аймгийн боловсролын газар
Орхон аймгийн боловсролын газар
Баян-Өлгий аймгийн боловсролын газар
Хэнтий аймгийн боловсролын газар
Увс аймгийн боловсролын газар
Хөвсгөл аймгийн боловсролын газар
Говь-Алтай аймгийн боловсролын газар
Завхан аймгийн боловсролын газар
Булган аймгийн боловсролын газар
Сэлэнгэ аймгийн боловсролын газар
Баянхонгор аймгийн боловсролын газар
Архангай аймгийн боловсролын газар
Өвөрхангай аймгийн боловсролын газар
Өмнөговь аймгийн боловсролын газар
Дундговь аймгийн боловсролын газар
Төв аймгийн боловсролын газар
Дорнод аймгийн боловсролын газар
Дорноговь аймгийн боловсролын газар
Сүхбаатар аймгийн боловсролын газар
Говьсүмбэр аймгийн боловсролын газар
Ховд аймгийн боловсролын газар
Хан-уул дүүргийн боловсролын газар
Баянгол дүүргийн боловсролын газар
Баянзүрх дүүргийн боловсролын газар
Чингэлтэй дүүргийн боловсролын газар
Сонгинохайрхан дүүргийн боловсролын газар
Налайх дүүргийн боловсролын газар
Багануур дүүргийн боловсролын газар
Багахангай дүүргийн боловсролын газар
Сүхбаатар дүүргийн боловсролын газар
ЧӨЛӨӨТ БУЛАН

Санал асуулга

  • Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэхэд хамгийн чухал хүчин зүйлийг сонгоно уу?