Нэвтрэх | Цахим хуудасны бүтэц | Тусламж

Мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтууд үргэлжилж байна

Үндсэн сургалт | 2017-01-16

Өнөөдөр буюу нэгдүгээр сарын 16-ны өдөр ЕБССӨББ-д 10 дахь жилдээ ажиллаж буй СӨБ-ын багш, хөгжим, зураг технологи, биеийн тамир, математик, мэдээллийн технологийн багш болон  сургалтын менежерүүдийн сургалт эхэллээ. Сургалт Багш хөгжлийн ордон болон Баянгол дүүргийн 20-р сургууль дээр нээлтээ хийсэн бөгөөд судлагдахуун тус бүрээр салбарлан хичээллэх болно. Таван өдөр үргэлжлэх тус сургалтад нийт 380 орчим багш ажилтнууд хамрагдаж байна.

Mat2

Mat1

Teh4

Мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын нийтлэг зорилго нь Боловсролын бодлого, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж буй арга туршлагаа хуваалцаж, мэргэжлийн онол, арга зүйн шинэлэг чиг хандлагаас суралцах, МХТ-ийг ашиглан бие дааж өөрийгөө хөгжүүлэх, туршилт судалгааны болон зөвлөн туслах арга барилаа сайжруулахад чиглэхэд оршино.

Teh3

Teh1

Teh2

Сургалтын зорилтуудыг дараах байдлаар тодорхойлж байна.

-  - Багшийн үйл ажиллагааны хууль эрх зүйн орчин, төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлогын талаар мэдээлэл авах

-    -  ТХБ-ыг математикийн хичээлд интеграцчилах аргад суралцах  

- Сурагчдын мэргэжлийн чиг баримжааг судлах, оношлох, багшлахуйн үйл ажиллагаанд хэрэглэх аргад суралцах

-   Багш нар өөрсдийн амжилттай хэрэгжүүлж буй сайн туршлагаа солилцох юм.

 

Багшийн хөгжил.
Багшийн хөгжил.
Боловсролын байгууллагууд
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл
Насан туршийн боловсролын үндэсний төв
Боловсролын үнэлгээний төв
Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль
Монгол Улсын Их Сургууль
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Сургалтын төрийн сан
Шинжлэх ухаан технологийн сан
Боловсролын технологийн хөгжлийн үндэсний сан
Боловсролын хүрээлэн
Нийслэл
Дархан-Уул аймгийн боловсролын газар
Орхон аймгийн боловсролын газар
Баян-Өлгий аймгийн боловсролын газар
Хэнтий аймгийн боловсролын газар
Увс аймгийн боловсролын газар
Хөвсгөл аймгийн боловсролын газар
Говь-Алтай аймгийн боловсролын газар
Завхан аймгийн боловсролын газар
Булган аймгийн боловсролын газар
Сэлэнгэ аймгийн боловсролын газар
Баянхонгор аймгийн боловсролын газар
Архангай аймгийн боловсролын газар
Өвөрхангай аймгийн боловсролын газар
Өмнөговь аймгийн боловсролын газар
Дундговь аймгийн боловсролын газар
Төв аймгийн боловсролын газар
Дорнод аймгийн боловсролын газар
Дорноговь аймгийн боловсролын газар
Сүхбаатар аймгийн боловсролын газар
Говьсүмбэр аймгийн боловсролын газар
Ховд аймгийн боловсролын газар
Хан-уул дүүргийн боловсролын газар
Баянгол дүүргийн боловсролын газар
Баянзүрх дүүргийн боловсролын газар
Чингэлтэй дүүргийн боловсролын газар
Сонгинохайрхан дүүргийн боловсролын газар
Налайх дүүргийн боловсролын газар
Багануур дүүргийн боловсролын газар
Багахангай дүүргийн боловсролын газар
Сүхбаатар дүүргийн боловсролын газар
ЧӨЛӨӨТ БУЛАН

Санал асуулга

  • Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэхэд хамгийн чухал хүчин зүйлийг сонгоно уу?