Нэвтрэх | Цахим хуудасны бүтэц | Тусламж

Захиалгат сургалтын эргэн тойронд

Төрөлжсөн болон захиалгат сургалт | 2017-01-10

Сургалтын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Баянгол дүүргийн “Тэмүүлэл сүлжээ”          /38, 51, 20,19, 73, ЭӨЦ/ сургуулийн дунд болон ахлах ангийн 271 багш 01 сарын 07-ний өдөр “”Сургалтын цөм хөтөлбөрийн үнэлгээ, үнэлгээний даалгаврын сан боловсруулах арга зүй” сэдэвт захиалгат сургалтад хамрагдлаа.

z1

 

z2

“Тэмүүлэл сүлжээ” сургуулийн багш нарын сургалтын эрэлт хэрэгцээ, саналд үндэслэн БМДИ-ийн судлагдахуун хариуцсан арга зүйчид болон цөм хөтөлбөрийн багийн зарим гишүүд сургалтыг зохион байгуулав.

Сургалтын үр дүнгээс товч дурдвал багш нар суурь, бүрэн дунд боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийн үнэлгээний даалгавар боловсруулах арга зүйд мэргэжлийн арга зүйчдээс зөвлөгөө авч ажиллаж ойлголтоо нэгтгэсэн бөгөөд суралцагчдын мэдлэг, чадвар, хандлагыг хэрхэн бодитой үнэлэх талаар мэдлэг, чадвараа нэмэгдүүлсэн сургалт боллоо гэж оролцогчдын зүгээс үзсэн байна.

z3

z4

z5

Мөн нэгдүгээр сарын 10-ны өдөр МУИС-ын харьяа Байгаль эх лицей сургууль дээр захиалгат сургалт зохион байгуулагдлаа.  Тус сургалтын зорилго нь багшлах арга зүй болон ажлын байран дахь стрессийг давах туулах, харилцаа хандлагын арга зүйд суралцах, ойлголтоо нэгтгэх байсан юм.  Энэхүү сургалтад тус сургуулийн 20 багш хамрагдсан бөгөөд БМДИ-ийн арга зүйч Ч.Жаргал, Б.Нацагдорж нар мэдээлэл болон  дадлага ажлыг хослуулан  сургалтыг зохион байгууллаа. 

Та бүхэн БМДИ-ээс зохион байгуулдаг захиалгат сургалтын журамтай "Хууль эрх зүй" цэсээр орж танилцах боломжтой. 

Багшийн хөгжил.
Багшийн хөгжил.
Боловсролын байгууллагууд
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл
Насан туршийн боловсролын үндэсний төв
Боловсролын үнэлгээний төв
Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль
Монгол Улсын Их Сургууль
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Сургалтын төрийн сан
Шинжлэх ухаан технологийн сан
Боловсролын технологийн хөгжлийн үндэсний сан
Боловсролын хүрээлэн
Нийслэл
Дархан-Уул аймгийн боловсролын газар
Орхон аймгийн боловсролын газар
Баян-Өлгий аймгийн боловсролын газар
Хэнтий аймгийн боловсролын газар
Увс аймгийн боловсролын газар
Хөвсгөл аймгийн боловсролын газар
Говь-Алтай аймгийн боловсролын газар
Завхан аймгийн боловсролын газар
Булган аймгийн боловсролын газар
Сэлэнгэ аймгийн боловсролын газар
Баянхонгор аймгийн боловсролын газар
Архангай аймгийн боловсролын газар
Өвөрхангай аймгийн боловсролын газар
Өмнөговь аймгийн боловсролын газар
Дундговь аймгийн боловсролын газар
Төв аймгийн боловсролын газар
Дорнод аймгийн боловсролын газар
Дорноговь аймгийн боловсролын газар
Сүхбаатар аймгийн боловсролын газар
Говьсүмбэр аймгийн боловсролын газар
Ховд аймгийн боловсролын газар
Хан-уул дүүргийн боловсролын газар
Баянгол дүүргийн боловсролын газар
Баянзүрх дүүргийн боловсролын газар
Чингэлтэй дүүргийн боловсролын газар
Сонгинохайрхан дүүргийн боловсролын газар
Налайх дүүргийн боловсролын газар
Багануур дүүргийн боловсролын газар
Багахангай дүүргийн боловсролын газар
Сүхбаатар дүүргийн боловсролын газар
ЧӨЛӨӨТ БУЛАН

Санал асуулга

  • Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэхэд хамгийн чухал хүчин зүйлийг сонгоно уу?