Нэвтрэх | Цахим хуудасны бүтэц | Тусламж

"Зөвлөх багш" мэргэжлийн зэрэг олгох ажлыг амжилттай зохион байгууллаа

Мэргэжлийн зэрэг | 2014-04-17

"Зөвлөх багш" мэргэжлийн зэрэг олгох ажлыг амжилттай

зохион байгууллаа

 

2013 онд нийт 58 багшид мэргэжлийн “Зөвлөх” зэрэг олгуулахаар Улаанбаатар хот болон Дархан-Уул, Завхан, Ховд, Сэлэнгэ, Өвөрхангай Говь-Алтай, Сүхбаатар зэрэг долоон аймгийн Боловсролын газраас хүсэлт гарган холбогдох материалыг тус институтэд ирүүлсэн байна. БМДИ-ийн захирлын 2013 оны 78 тоот тушаалаар баталсан ажлын хэсэг ЕБС, цэцэрлэгийн багшид зөвлөх зэрэг олгоход баримтлах нийтлэг ба тусгай шалгуур үзүүлэлтийг үндэслэн хоёр үе шаттайгаар үнэлгээ хийсэн бөгөөд 40 багш энэ зэргийн шалгуурт тэнцсэн байна. Үүнийг Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд баталгаажуулан “Мэргэжлийн зэрэг олгох тухай” А/476 тоот тушаалыг 2013 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр гаргасан байна.   

Багшид мэргэжлийн “Зөвлөх” зэрэг олгох үйл ажиллагааг тус институт хоёр дахь удаагаа зохион байгуулж байна. Энэ ажилд аймгуудын оролцоо, үр дүнг графикаар харуулж байна.

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

Багшийн хөгжил.
Багшийн хөгжил.
Боловсролын байгууллагууд
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл
Насан туршийн боловсролын үндэсний төв
Боловсролын үнэлгээний төв
Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль
Монгол Улсын Их Сургууль
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Сургалтын төрийн сан
Шинжлэх ухаан технологийн сан
Боловсролын технологийн хөгжлийн үндэсний сан
Боловсролын хүрээлэн
Нийслэл
Дархан-Уул аймгийн боловсролын газар
Орхон аймгийн боловсролын газар
Баян-Өлгий аймгийн боловсролын газар
Хэнтий аймгийн боловсролын газар
Увс аймгийн боловсролын газар
Хөвсгөл аймгийн боловсролын газар
Говь-Алтай аймгийн боловсролын газар
Завхан аймгийн боловсролын газар
Булган аймгийн боловсролын газар
Сэлэнгэ аймгийн боловсролын газар
Баянхонгор аймгийн боловсролын газар
Архангай аймгийн боловсролын газар
Өвөрхангай аймгийн боловсролын газар
Өмнөговь аймгийн боловсролын газар
Дундговь аймгийн боловсролын газар
Төв аймгийн боловсролын газар
Дорнод аймгийн боловсролын газар
Дорноговь аймгийн боловсролын газар
Сүхбаатар аймгийн боловсролын газар
Говьсүмбэр аймгийн боловсролын газар
Ховд аймгийн боловсролын газар
Хан-уул дүүргийн боловсролын газар
Баянгол дүүргийн боловсролын газар
Баянзүрх дүүргийн боловсролын газар
Чингэлтэй дүүргийн боловсролын газар
Сонгинохайрхан дүүргийн боловсролын газар
Налайх дүүргийн боловсролын газар
Багануур дүүргийн боловсролын газар
Багахангай дүүргийн боловсролын газар
Сүхбаатар дүүргийн боловсролын газар
ЧӨЛӨӨТ БУЛАН

Санал асуулга

  • Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэхэд хамгийн чухал хүчин зүйлийг сонгоно уу?