Нэвтрэх | Цахим хуудасны бүтэц | Тусламж

Цахим сургалтын алба Баянзүрх дүүргийн 53 дугаар сургуультай хамтран ажиллаж байна

Хамтын ажиллагаа | 2014-11-07

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн цахим сургалтын алба нь Баянзүрх дүүргийн 53 дугаар сургуультай 2014 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр  “Хамтын ажиллагааны санамж бичиг”-т гарын үсэг зурснаар хамтран ажиллаж байна.

Тус сургуулийн хүүхэд бүрийн авьяас, чадварыг нээн илрүүлж, хөгжүүлэх, сурлагын амжилтыг ахиулах, багшийн мэргэжлийн мэдлэг, арга зүй, багшлах ур чадварыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, багшийн мэргэжлийн тасралтгүй хөгжлийн үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр болсон ажлын байран дээр мэргэжил дээшлүүлэх үйл ажиллагааг хамтран зохион байгуулахад чиглэгдэж байна.

Энэ ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг зохион байгуулаад байна.

1.    53 дугаар сургуулийн 81 багшаас МХТ-ийн хэрэглээний чадварыг тодорхойлох сорил, судалгааг авсан 

2.    Сорилын үр дүнд үндэслэн МХТ-ийн хэрэглээний сургалтыг онлайн хэлбэрээр зохион байгуулахаар төлөвлөсөн бөгөөд онлайн сургалтад хамрагдахад шаардлагатай мэдлэг, чадварыг эзэмшүүлэхээр тус сургуулийн багш нарт  2015 оны 1 дүгээр сарын 14-16-ны өдрүүдэд танхимын сургалтыг зохион байгуулсан.

3.   2015 оны 2 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн хооронд интернетийн орчинд ажиллах арга зүйг эзэмшүүлэх онлайн сургалтыг зохион байгуулаад байна.

       4.    Мөн Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулж буй лекц семинаруудад түшиц сургуулийн багш нараа тогтмол хамруулж хамтран ажиллаж байна.

Багшийн хөгжил.
Багшийн хөгжил.
Боловсролын байгууллагууд
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл
Насан туршийн боловсролын үндэсний төв
Боловсролын үнэлгээний төв
Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль
Монгол Улсын Их Сургууль
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Сургалтын төрийн сан
Шинжлэх ухаан технологийн сан
Боловсролын технологийн хөгжлийн үндэсний сан
Боловсролын хүрээлэн
Нийслэл
Дархан-Уул аймгийн боловсролын газар
Орхон аймгийн боловсролын газар
Баян-Өлгий аймгийн боловсролын газар
Хэнтий аймгийн боловсролын газар
Увс аймгийн боловсролын газар
Хөвсгөл аймгийн боловсролын газар
Говь-Алтай аймгийн боловсролын газар
Завхан аймгийн боловсролын газар
Булган аймгийн боловсролын газар
Сэлэнгэ аймгийн боловсролын газар
Баянхонгор аймгийн боловсролын газар
Архангай аймгийн боловсролын газар
Өвөрхангай аймгийн боловсролын газар
Өмнөговь аймгийн боловсролын газар
Дундговь аймгийн боловсролын газар
Төв аймгийн боловсролын газар
Дорнод аймгийн боловсролын газар
Дорноговь аймгийн боловсролын газар
Сүхбаатар аймгийн боловсролын газар
Говьсүмбэр аймгийн боловсролын газар
Ховд аймгийн боловсролын газар
Хан-уул дүүргийн боловсролын газар
Баянгол дүүргийн боловсролын газар
Баянзүрх дүүргийн боловсролын газар
Чингэлтэй дүүргийн боловсролын газар
Сонгинохайрхан дүүргийн боловсролын газар
Налайх дүүргийн боловсролын газар
Багануур дүүргийн боловсролын газар
Багахангай дүүргийн боловсролын газар
Сүхбаатар дүүргийн боловсролын газар
ЧӨЛӨӨТ БУЛАН

Санал асуулга

  • Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэхэд хамгийн чухал хүчин зүйлийг сонгоно уу?