Нэвтрэх | Цахим хуудасны бүтэц | Тусламж

СӨББ болон ЕБС-д багшаар ажиллах эрх олгох шалгалт

Цаг үеийн зарлал | 2014-08-13

2014 оны хоёр дахь удаагийн “СӨББ болон ЕБС-д багшаар ажиллах эрх олгох шалгалт”-ыг 08-р сарын 20-нд зохион байгуулахаар боллоо.

2014 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдрийн шалгалтад тэнцсэн иргэдэд багшаар ажиллах эрхийн үнэмлэх олгох ба энэ шалгалтад орох шаардлагагүй. 

 

Өмнөх шалгалтад техникийн саатлаас шалтгаалан цаасаар шалгалтаа өгсөн иргэдийн шалгалтын материалыг өнөөдөр засч дуусгах бөгөөд 08.15-нд эсээний дүнг нэгтгэн зарлана.

 

 Шалгалтын чиглэл

ЕБС-ийн багш ангилал

 

Хууль эрхзүй
Хүүхдийн хөгжил, төлөвшил
Багшлахуй
Сургалтын онол
Хичээл
Үнэлгээ
Сэтгэл судлалын ерөнхий асуудал
Танин мэдэхүйн процесс
Хүүхдийн насны үечлэл, онцлог
Хүүхдийн сэтгэл зүйн хувийн онцлог
Орчны сэтгэл зүйн асуудал

 

Цэцэрлэгийн багш ангилал

 

Хууль эрхзүй
Хүүхдийн хөгжил, төлөвшил
Багшлахуй
Сургалтын онол
Хичээл
Үнэлгээ
Сэтгэл судлалын ерөнхий асуудал
Танин мэдэхүйн процесс
Хүүхдийн насны үечлэл, онцлог
Хүүхдийн сэтгэл зүйн хувийн онцлог
Орчны сэтгэл зүйн асуудал
Хууль эрхзүй
Хүүхдийн сурган хүмүүжүүлэх зүйн судлагдахуун 
Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын үүсэл хөгжил 
Бага насны хүүхдийн хөгжил төлөвшил
Тоглоом бага насны хүүхдийн үндсэн үйл ажиллагаа болох нь 
Цэцэрлэг, гэр бүлийн хамтын үйл ажиллагаа
Бага насны хүүхдэд хэл яриа заах аргазүй
Бага насны хүүхдэд математикийн энгийн төсөөлөл заах аргазүй
Бага насны хүүхдэд дүрслэх урлаг заах аргазүй
Бага насны хүүхдэд биеийн тамир заах аргазүй
Бага насны хүүхдийн сэтгэцийн хөгжлийн талаарх онолууд
Бага насны хүүхдийн сэтгэлзүйн онцлог, сэтгэцийн хөгжил, хөгжүүлэх арга
Бага насны хүүхдийн сэтгэцийн шинж, байдал, түүнийг хөгжүүлэх арга, бага насны хүүхдийн гүйцэтгэх үйл ажиллагааны сэтгэлзүй
Бага насны хүүхдэд илрэх хямралын шинж түүнийг даван туулах арга зам 
Хүүхдийг сургуульд сэтгэлзүйн хувьд бэлтгэх нь
Багшийн хөгжил.
Багшийн хөгжил.
Боловсролын байгууллагууд
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл
Насан туршийн боловсролын үндэсний төв
Боловсролын үнэлгээний төв
Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль
Монгол Улсын Их Сургууль
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Сургалтын төрийн сан
Шинжлэх ухаан технологийн сан
Боловсролын технологийн хөгжлийн үндэсний сан
Боловсролын хүрээлэн
Нийслэл
Дархан-Уул аймгийн боловсролын газар
Орхон аймгийн боловсролын газар
Баян-Өлгий аймгийн боловсролын газар
Хэнтий аймгийн боловсролын газар
Увс аймгийн боловсролын газар
Хөвсгөл аймгийн боловсролын газар
Говь-Алтай аймгийн боловсролын газар
Завхан аймгийн боловсролын газар
Булган аймгийн боловсролын газар
Сэлэнгэ аймгийн боловсролын газар
Баянхонгор аймгийн боловсролын газар
Архангай аймгийн боловсролын газар
Өвөрхангай аймгийн боловсролын газар
Өмнөговь аймгийн боловсролын газар
Дундговь аймгийн боловсролын газар
Төв аймгийн боловсролын газар
Дорнод аймгийн боловсролын газар
Дорноговь аймгийн боловсролын газар
Сүхбаатар аймгийн боловсролын газар
Говьсүмбэр аймгийн боловсролын газар
Ховд аймгийн боловсролын газар
Хан-уул дүүргийн боловсролын газар
Баянгол дүүргийн боловсролын газар
Баянзүрх дүүргийн боловсролын газар
Чингэлтэй дүүргийн боловсролын газар
Сонгинохайрхан дүүргийн боловсролын газар
Налайх дүүргийн боловсролын газар
Багануур дүүргийн боловсролын газар
Багахангай дүүргийн боловсролын газар
Сүхбаатар дүүргийн боловсролын газар
ЧӨЛӨӨТ БУЛАН

Санал асуулга

  • Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэхэд хамгийн чухал хүчин зүйлийг сонгоно уу?