Нэвтрэх | Цахим хуудасны бүтэц | Тусламж

Төсөв/Гүйцэтгэл

Нийт 28 мэдээ
2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, аудитын гэрчилгээ. | Төсөв/Гүйцэтгэл | 2016-04-18
2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, аудитын гэрчилгээ.
Дэлгэрэнгүй
2016 оны 3-р сарын нэмэлт санхүүжилтийн мэдээ | Төсөв/Гүйцэтгэл | 2016-04-08
2016 оны 3-р сарын нэмэлт санхүүжилтийн мэдээ
Дэлгэрэнгүй
2016 оны 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ | Төсөв/Гүйцэтгэл | 2016-04-07
2016 оны 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Дэлгэрэнгүй
2016 оны 2-р сарын нэмэлт санхүүжилтийн мэдээ | Төсөв/Гүйцэтгэл | 2016-03-07
2016 оны 2-р сарын нэмэлт санхүүжилтийн мэдээ
Дэлгэрэнгүй
2016 оны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ | Төсөв/Гүйцэтгэл | 2016-03-06
2016 оны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Дэлгэрэнгүй
2016 оны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ | Төсөв/Гүйцэтгэл | 2016-02-05
2016 оны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Дэлгэрэнгүй
Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн 2016 оны батлагдсан төсөв | Төсөв/Гүйцэтгэл | 2016-01-10
Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн 2016 оны батлагдсан төсөв
Дэлгэрэнгүй
2015 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ | Төсөв/Гүйцэтгэл | 2015-12-25
2015 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Дэлгэрэнгүй
2015 оны 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ | Төсөв/Гүйцэтгэл | 2015-11-25
2015 оны 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Дэлгэрэнгүй
2015 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ | Төсөв/Гүйцэтгэл | 2015-10-25
2015 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Дэлгэрэнгүй
Багшийн хөгжил.
Багшийн хөгжил.
Боловсролын байгууллагууд
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл
Насан туршийн боловсролын үндэсний төв
Боловсролын үнэлгээний төв
Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль
Монгол Улсын Их Сургууль
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Сургалтын төрийн сан
Шинжлэх ухаан технологийн сан
Боловсролын технологийн хөгжлийн үндэсний сан
Боловсролын хүрээлэн
Нийслэл
Дархан-Уул аймгийн боловсролын газар
Орхон аймгийн боловсролын газар
Баян-Өлгий аймгийн боловсролын газар
Хэнтий аймгийн боловсролын газар
Увс аймгийн боловсролын газар
Хөвсгөл аймгийн боловсролын газар
Говь-Алтай аймгийн боловсролын газар
Завхан аймгийн боловсролын газар
Булган аймгийн боловсролын газар
Сэлэнгэ аймгийн боловсролын газар
Баянхонгор аймгийн боловсролын газар
Архангай аймгийн боловсролын газар
Өвөрхангай аймгийн боловсролын газар
Өмнөговь аймгийн боловсролын газар
Дундговь аймгийн боловсролын газар
Төв аймгийн боловсролын газар
Дорнод аймгийн боловсролын газар
Дорноговь аймгийн боловсролын газар
Сүхбаатар аймгийн боловсролын газар
Говьсүмбэр аймгийн боловсролын газар
Ховд аймгийн боловсролын газар
Хан-уул дүүргийн боловсролын газар
Баянгол дүүргийн боловсролын газар
Баянзүрх дүүргийн боловсролын газар
Чингэлтэй дүүргийн боловсролын газар
Сонгинохайрхан дүүргийн боловсролын газар
Налайх дүүргийн боловсролын газар
Багануур дүүргийн боловсролын газар
Багахангай дүүргийн боловсролын газар
Сүхбаатар дүүргийн боловсролын газар
ЧӨЛӨӨТ БУЛАН

Санал асуулга

  • Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэхэд хамгийн чухал хүчин зүйлийг сонгоно уу?