Нэвтрэх | Цахим хуудасны бүтэц | Тусламж

Багшлах эрх

Нийт 32 мэдээ
Багшаар ажиллах эрхийн шалгалтын бүртгэл эхэллээ. | Багшлах эрх | 2015-07-01
Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны А/305 дугаар тушаалаар батлагдсан “Багшид багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх хэсгийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд сургуулийн өмнөх болон бага дунд боловсролын сургалтын байгууллагад багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтыг 2015 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдөр зохион байгуулна.
Дэлгэрэнгүй
Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалт зохион байгуулах тухай | Багшлах эрх | 2015-06-21
Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны А/305 дугаар тушаалаар батлагдсан “Багшид багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх хэсгийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд сургуулийн өмнөх болон бага дунд боловсролын сургалтын байгууллагад багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтыг 2015 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдөр зохион байгуулахаар боллоо.
Дэлгэрэнгүй
2014 оны 11-р сарын 08-ны "Багшаар ажиллах эрх олгох" шалгалтад тэнцсэн иргэдийн үнэмлэх олгож байна. | Багшлах эрх | 2014-12-05
2014 оны 11-р сарын 08-ны "Багшаар ажиллах эрх олгох" шалгалтад тэнцсэн иргэдийн үнэмлэхийг шалгалт өгсөн аймаг, нийслэлийн боловсролын газруудаар олгохоор боллоо.
Дэлгэрэнгүй
2014 оны 11-р сарын 08-ны "Багшаар ажиллах эрх олгох" шалгалтын нэгдсэн дүн | Багшлах эрх | 2014-11-12
2014 оны 11-р сарын 08-ны "Багшаар ажиллах эрх олгох" шалгалтын нэгдсэн дүн
Дэлгэрэнгүй
2014 оны 11-р сарын 08-ны "Багшаар ажиллах эрх олгох" шалгалтын тестийн дүн | Багшлах эрх | 2014-11-08
2014 оны 11-р сарын 08-ны "Багшаар ажиллах эрх олгох" шалгалтын тестийн дүн
Дэлгэрэнгүй
Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалт зохион байгуулах тухай | Багшлах эрх | 2014-10-30
Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалт зохион байгуулах тухай
Дэлгэрэнгүй
Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтын бүртгэл явагдаж байна. | Багшлах эрх | 2014-10-15
Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтын бүртгэл 10 дугаар сарын 25-ныг дуустал явагдана.
Дэлгэрэнгүй
2014 онд үндсэн сургалтад хамрагдаж "Багшлах эрх" авч буй багш нарын нэрс | Багшлах эрх | 2014-08-22
2014 онд үндсэн сургалтад хамрагдсан багш нарт "Багшлах эрх олгох тухай" захиралын тушаалыг татаж авч үзнэ үү.
Дэлгэрэнгүй
2014 онд үндсэн сургалтад хамрагдаж "Багшлах эрх" авч буй багш нарын нэрс | Багшлах эрх | 2014-08-22
2014 онд үндсэн сургалтад хамрагдсан багш нарт "Багшлах эрх олгох тухай" захиралын тушаалыг татаж авч үзнэ үү.
Дэлгэрэнгүй
Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалт зохион байгуулах тухай захирлын тушаал | Багшлах эрх | 2014-07-03
Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалт зохион байгуулах тухай захирлын тушаал
Дэлгэрэнгүй
Багшийн хөгжил.
Багшийн хөгжил.
Боловсролын байгууллагууд
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл
Насан туршийн боловсролын үндэсний төв
Боловсролын үнэлгээний төв
Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль
Монгол Улсын Их Сургууль
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Сургалтын төрийн сан
Шинжлэх ухаан технологийн сан
Боловсролын технологийн хөгжлийн үндэсний сан
Боловсролын хүрээлэн
Нийслэл
Дархан-Уул аймгийн боловсролын газар
Орхон аймгийн боловсролын газар
Баян-Өлгий аймгийн боловсролын газар
Хэнтий аймгийн боловсролын газар
Увс аймгийн боловсролын газар
Хөвсгөл аймгийн боловсролын газар
Говь-Алтай аймгийн боловсролын газар
Завхан аймгийн боловсролын газар
Булган аймгийн боловсролын газар
Сэлэнгэ аймгийн боловсролын газар
Баянхонгор аймгийн боловсролын газар
Архангай аймгийн боловсролын газар
Өвөрхангай аймгийн боловсролын газар
Өмнөговь аймгийн боловсролын газар
Дундговь аймгийн боловсролын газар
Төв аймгийн боловсролын газар
Дорнод аймгийн боловсролын газар
Дорноговь аймгийн боловсролын газар
Сүхбаатар аймгийн боловсролын газар
Говьсүмбэр аймгийн боловсролын газар
Ховд аймгийн боловсролын газар
Хан-уул дүүргийн боловсролын газар
Баянгол дүүргийн боловсролын газар
Баянзүрх дүүргийн боловсролын газар
Чингэлтэй дүүргийн боловсролын газар
Сонгинохайрхан дүүргийн боловсролын газар
Налайх дүүргийн боловсролын газар
Багануур дүүргийн боловсролын газар
Багахангай дүүргийн боловсролын газар
Сүхбаатар дүүргийн боловсролын газар
ЧӨЛӨӨТ БУЛАН

Санал асуулга

  • Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэхэд хамгийн чухал хүчин зүйлийг сонгоно уу?