Нэвтрэх | Цахим хуудасны бүтэц | Тусламж

Үндсэн сургалт

Нийт 48 мэдээ
ЕБС-ийн 5,10,11 дэх жилдээ ажиллаж байгаа СӨБ, Бага Боловсролын багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт явагдаж байна. | Үндсэн сургалт | 2014-11-03
ЕБС-ийн 5,10,11 дэх жилдээ ажиллаж байгаа СӨБ, Бага Боловсролын багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт явагдаж байна.
Дэлгэрэнгүй
БМДИ-ээс 2014 оны 10-12-р сард зохион байгуулах мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын хуваарь | Үндсэн сургалт | 2014-10-27
Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага болон ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын хэсэгчилсэн хуваарь
Дэлгэрэнгүй
Зүүн бүсийн үндсэн сургалтын тухай | Үндсэн сургалт | 2014-09-29
Зүүн бүсийн үндсэн сургалтын тухай
Дэлгэрэнгүй
СӨББ-д эхний жилдээ ажиллаж буй эрхлэгч нарын үндсэн сургалтын хуваарь | Үндсэн сургалт | 2014-09-19
СӨББ-д эхний жилдээ ажиллаж буй эрхлэгч нарын үндсэн сургалтын хуваарь
Дэлгэрэнгүй
СӨБ-ын байгууллага болон ЕБС-ийн 10, 11 жилдээ ажиллаж буй багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын хуваарь | Үндсэн сургалт | 2014-09-15
СӨБ-ын байгууллага болон ЕБС-ийн 10, 11 жилдээ ажиллаж буй багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын хуваарь
Дэлгэрэнгүй
Гадаад хэлний багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт хуваарь | Үндсэн сургалт | 2014-05-13
Гадаад хэлний багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт хуваарь
Дэлгэрэнгүй
СӨБ, ЕБС-д эхний болон 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт | Үндсэн сургалт | 2014-04-15
Боловсрол шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны А/287 дугаар тушаалаар батлагдсан “Сургуулийн өмнөх боловсрол болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллагын багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх” журмын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор СӨБ, ЕБС-д эхний болон 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтыг зохион байгуулж байна.
Дэлгэрэнгүй
Багшийн хөгжил.
Багшийн хөгжил.
Боловсролын байгууллагууд
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл
Насан туршийн боловсролын үндэсний төв
Боловсролын үнэлгээний төв
Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль
Монгол Улсын Их Сургууль
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Сургалтын төрийн сан
Шинжлэх ухаан технологийн сан
Боловсролын технологийн хөгжлийн үндэсний сан
Боловсролын хүрээлэн
Нийслэл
Дархан-Уул аймгийн боловсролын газар
Орхон аймгийн боловсролын газар
Баян-Өлгий аймгийн боловсролын газар
Хэнтий аймгийн боловсролын газар
Увс аймгийн боловсролын газар
Хөвсгөл аймгийн боловсролын газар
Говь-Алтай аймгийн боловсролын газар
Завхан аймгийн боловсролын газар
Булган аймгийн боловсролын газар
Сэлэнгэ аймгийн боловсролын газар
Баянхонгор аймгийн боловсролын газар
Архангай аймгийн боловсролын газар
Өвөрхангай аймгийн боловсролын газар
Өмнөговь аймгийн боловсролын газар
Дундговь аймгийн боловсролын газар
Төв аймгийн боловсролын газар
Дорнод аймгийн боловсролын газар
Дорноговь аймгийн боловсролын газар
Сүхбаатар аймгийн боловсролын газар
Говьсүмбэр аймгийн боловсролын газар
Ховд аймгийн боловсролын газар
Хан-уул дүүргийн боловсролын газар
Баянгол дүүргийн боловсролын газар
Баянзүрх дүүргийн боловсролын газар
Чингэлтэй дүүргийн боловсролын газар
Сонгинохайрхан дүүргийн боловсролын газар
Налайх дүүргийн боловсролын газар
Багануур дүүргийн боловсролын газар
Багахангай дүүргийн боловсролын газар
Сүхбаатар дүүргийн боловсролын газар
ЧӨЛӨӨТ БУЛАН

Санал асуулга

  • Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэхэд хамгийн чухал хүчин зүйлийг сонгоно уу?