Нэвтрэх | Цахим хуудасны бүтэц | Тусламж

Хууль, эрхзүй

Нийт 41 мэдээ
А-309 Журам загвар шинэчлэн батлах тухай | Сайдын тушаал | 2014-06-16
А-309 Журам загвар шинэчлэн батлах тухай
Дэлгэрэнгүй
А-305 Багшид багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох хасах журам | Сайдын тушаал | 2014-06-16
А-305 Багшид багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох хасах журам
Дэлгэрэнгүй
Аймгийн боловсролын газрын дарга танаа | Албан бичиг, бусад | 2014-06-11
Аймгийн боловсролын газрын дарга танаа
Дэлгэрэнгүй
Багш мэргэжлээр хөрвөх сургалтад хамрагдах багш нарын судалгаа | Албан бичиг, бусад | 2014-04-30
Багш мэргэжлээр хөрвөх сургалтад хамрагдах багш нарын судалгаа
Дэлгэрэнгүй
ТӨРӨЛЖСӨН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР, ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТЛАХ ТУХАЙ | Албан бичиг, бусад | 2014-04-16
ТӨРӨЛЖСӨН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР, ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТЛАХ ТУХАЙ
Дэлгэрэнгүй
Багшийн хөгжил.
Багшийн хөгжил.
Боловсролын байгууллагууд
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл
Насан туршийн боловсролын үндэсний төв
Боловсролын үнэлгээний төв
Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль
Монгол Улсын Их Сургууль
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Сургалтын төрийн сан
Шинжлэх ухаан технологийн сан
Боловсролын технологийн хөгжлийн үндэсний сан
Боловсролын хүрээлэн
Нийслэл
Дархан-Уул аймгийн боловсролын газар
Орхон аймгийн боловсролын газар
Баян-Өлгий аймгийн боловсролын газар
Хэнтий аймгийн боловсролын газар
Увс аймгийн боловсролын газар
Хөвсгөл аймгийн боловсролын газар
Говь-Алтай аймгийн боловсролын газар
Завхан аймгийн боловсролын газар
Булган аймгийн боловсролын газар
Сэлэнгэ аймгийн боловсролын газар
Баянхонгор аймгийн боловсролын газар
Архангай аймгийн боловсролын газар
Өвөрхангай аймгийн боловсролын газар
Өмнөговь аймгийн боловсролын газар
Дундговь аймгийн боловсролын газар
Төв аймгийн боловсролын газар
Дорнод аймгийн боловсролын газар
Дорноговь аймгийн боловсролын газар
Сүхбаатар аймгийн боловсролын газар
Говьсүмбэр аймгийн боловсролын газар
Ховд аймгийн боловсролын газар
Хан-уул дүүргийн боловсролын газар
Баянгол дүүргийн боловсролын газар
Баянзүрх дүүргийн боловсролын газар
Чингэлтэй дүүргийн боловсролын газар
Сонгинохайрхан дүүргийн боловсролын газар
Налайх дүүргийн боловсролын газар
Багануур дүүргийн боловсролын газар
Багахангай дүүргийн боловсролын газар
Сүхбаатар дүүргийн боловсролын газар
ЧӨЛӨӨТ БУЛАН

Санал асуулга

  • Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэхэд хамгийн чухал хүчин зүйлийг сонгоно уу?