Нэвтрэх | Цахим хуудасны бүтэц | Тусламж

Хууль, эрхзүй

Нийт 41 мэдээ
ЕБС, цэцэрлэгийн багш, удирдах болон бусад ажилтны ажлын байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолт | Сайдын тушаал | 2015-11-25
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2007 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдрийн "Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлын норм тогтоох, багш, зарим албан тушаалтны цалин хөлсийг тооцож олгох журам батлах тухай" 307/91/237 дугаар тушаалыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ НЬ:
Дэлгэрэнгүй
Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багшийн ёс зүйн дүрэм | Хууль тогтоомж | 2015-11-25
Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багшийн ёс зүйн дүрэм
Дэлгэрэнгүй
Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого /Хавсралтын хамт/ | Хууль тогтоомж | 2015-11-25
Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого /Хавсралтын хамт/
Дэлгэрэнгүй
ЕБС,СӨББ-д арав дахь жилдээ ажиллаж буй багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын талаар 1/104 тоот албан бичиг | Албан бичиг, бусад | 2015-03-26
ЕБС,СӨББ-д арав дахь жилдээ ажиллаж буй багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын талаар 1/104 тоот албан бичиг
Дэлгэрэнгүй
А/16 "Зөвлөх багш" мэргэжлийн зэрэг олгох тухай | Сайдын тушаал | 2015-01-16
БСШУ-ны сайдын 2015 оны 01 оны 16-ны өдрийн "Зөвлөх багш" мэргэжлийн зэрэг олгох А/16 тоот тушаал
Дэлгэрэнгүй
Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын амралтын зохицуулалтын тухай | Сайдын тушаал | 2015-01-10
Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын амралтын зохицуулалтын тухай
Дэлгэрэнгүй
Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын багшид багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах, арга зүйчид мэргэжлийн зэрэг олгох, хасахад баримтлах шалгуур үзүүлэлт | Сайдын тушаал | 2014-12-22
Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2014 оны А/52 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан "Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын багшид багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах, арга зүйчид мэргэжлийн зэрэг олгох, хасахад баримтлах шалгуур үзүүлэлт"
Дэлгэрэнгүй
Багшаар ажиллах эрхийн шалгалт зохион байгуулах тухай 1/327 тоот албан бичиг | Албан бичиг, бусад | 2014-10-20
Багшаар ажиллах эрхийн 3 дахь удаагийн шалгалт зохион байгуулах тухай албан бичиг
Дэлгэрэнгүй
А-60 тушаал /А-299 тушаалд нэмэлт оруулсан/ | Сайдын тушаал | 2014-06-17
А-60 тушаал /А-299 тушаалд нэмэлт оруулсан/
Дэлгэрэнгүй
А-299 Сургуулийн ажилтны үнэлгээ | Сайдын тушаал | 2014-06-17
А-299 Сургуулийн ажилтны үнэлгээ
Дэлгэрэнгүй
Багшийн хөгжил.
Багшийн хөгжил.
Боловсролын байгууллагууд
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл
Насан туршийн боловсролын үндэсний төв
Боловсролын үнэлгээний төв
Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль
Монгол Улсын Их Сургууль
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Сургалтын төрийн сан
Шинжлэх ухаан технологийн сан
Боловсролын технологийн хөгжлийн үндэсний сан
Боловсролын хүрээлэн
Нийслэл
Дархан-Уул аймгийн боловсролын газар
Орхон аймгийн боловсролын газар
Баян-Өлгий аймгийн боловсролын газар
Хэнтий аймгийн боловсролын газар
Увс аймгийн боловсролын газар
Хөвсгөл аймгийн боловсролын газар
Говь-Алтай аймгийн боловсролын газар
Завхан аймгийн боловсролын газар
Булган аймгийн боловсролын газар
Сэлэнгэ аймгийн боловсролын газар
Баянхонгор аймгийн боловсролын газар
Архангай аймгийн боловсролын газар
Өвөрхангай аймгийн боловсролын газар
Өмнөговь аймгийн боловсролын газар
Дундговь аймгийн боловсролын газар
Төв аймгийн боловсролын газар
Дорнод аймгийн боловсролын газар
Дорноговь аймгийн боловсролын газар
Сүхбаатар аймгийн боловсролын газар
Говьсүмбэр аймгийн боловсролын газар
Ховд аймгийн боловсролын газар
Хан-уул дүүргийн боловсролын газар
Баянгол дүүргийн боловсролын газар
Баянзүрх дүүргийн боловсролын газар
Чингэлтэй дүүргийн боловсролын газар
Сонгинохайрхан дүүргийн боловсролын газар
Налайх дүүргийн боловсролын газар
Багануур дүүргийн боловсролын газар
Багахангай дүүргийн боловсролын газар
Сүхбаатар дүүргийн боловсролын газар
ЧӨЛӨӨТ БУЛАН

Санал асуулга

  • Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэхэд хамгийн чухал хүчин зүйлийг сонгоно уу?