БАГШ ЯРЬЖ БАЙНА

Нийт: 88. 21-30 харуулав

Үр дүнгийн үнэлгээ хийхэд юу анхаарах вэ?

Үнэлгээний шалгуурыг хангаж буй эсэхийг үр дүнгийн үнэлгээгээр тодорхойлно. Үнэлгээ хийх хугацаа, арга хэлбэрээс үл хамаарч үр дүнгийн үнэлгээний гүйцэтгэлийн хувь нь тухайн суралцагчийн эзэмшсэн мэдлэг, чадварын түвшнийг илэрхийлнэ....

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд суурилсан өөрийн үнэлгээ

2019-07-29 15:49

“Аливаа үйл ажиллагааг сайжруулах үндсэн асуудал бол үнэлгээ юм”. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ гэдэг нь хөтөлбөр төлөвлөсний дагуу зорилго, зорилго, зорилтдоо хүрсэн эсэхийг сургалт, үйл ажиллагааны явцад шалган нотлох баримтаар батлахыг хэлнэ....

Нэгж хичээлийн хөтөлбөр хэрхэн боловсруулах вэ?

2019-07-05 11:58

Нэгж хичээл гэдэг нь хүүхдийн суралцах явцад гүйцэтгэх үйл ажиллагааны дарааллын “нэгдэл” гэсэн утгатай. Нэгж хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах нь багшийн бие даасан, бүтээлч үйл ажиллагаа бөгөөд багш хүсэл эрмэлзэл, зорилготойгоор дээрх “нэгдэл”-ийг бий болгосон зохистой хөдөлмөрийн үр дүн юм. Сургууль хангалттай туршлага хуримтлуулж, жил бүр хэрэгжүүлж болохуйц нэгж хичээли...

Сургалтын үйл ажиллагаан дахь багшийн үүрэг

2019-07-04 11:43

Байгууллагын албан ёсны менежерээс гадна тэнд ажилладаг хүн бүрийн менежментийн үүрэг өсөн нэмэгдсээр байна....

Багш ямар хөтөлбөр төлөвлөлтүүд хийх вэ?

2019-07-04 10:30

Хичээлийн хөтөлбөр нь тухайн хичээлийг хөтлөхөд зориулагдсан төлөвлөгөө бөгөөд хичээлийн бүхий л элемент, үйл ажиллагааг багтаасан баримт бичиг юм.(Allan A.Glatthorn and others, 2012)...

Сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө боловсруулах нь

2019-07-04 10:20

Хөтөлбөрийг хөгжүүлэгчид санал болгож, багш нар цэгцэлдэг...

Түгээмэл асуулт хариулт

Багшаар ажиллах эрх нь багшаар ажиллах хүртэл 3 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба Багшаар ажиллаж эхэлснээс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байдаг.

Багшаар ажиллах эрхтэй багш ажиллаж эхэлсэн тэр жилдээ эхний жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдаж, зохих материал бүрдүүлж өгснөөр 5 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх "Багшлах эрх"-тэй болно. Үүнийг 5 ба 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдсанаар сунгуулна..

Багшлах эрхийн үнэмлэхээ хаанаас авах вэ?

Багшаар ажиллах болон багшлах эрхийн үнэмлэхийг орон нутгийн боловсролын газраар дамжуулан олгодог.

ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.

Холбоос

Гадаадад суралцах

Хандалт

  • Өнөөдөр 4203
  • Өчигдөр 5460
  • Сүүлийн 7 хоног 9663
  • Энэ сард 157177
  • Нийт 288792

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019