БАГШ ЯРЬЖ БАЙНА

Нийт: 88. 11-20 харуулав

Судалгааг ямар үе шатаар хийх вэ?

Боловсрол судлалын судалгааны ажил хийхэд дараах үндсэн үе шаттайгаар ажиллах бөгөөд үе шат бүрд тодорхой үйл ажиллагааг заавал хийж гүйцэтгэх шаардлагатай байдаг....

Багш-судлаач

Хүнийг бүх талаар нь хүмүүжүүлье гэвэл түүнийг тал бүрээс нь судалж үзэх хэрэгтэй. К.Д.Ушинский...

Байгууллагын соёл

Сэтгэл хүрсэн газарт бие хүрдэг Та байгууллагынхаа соёлын талаар бодож байв уу? Та ямар хувь нэмэр оруулдаг вэ? “Байгууллагын соёл” гэдэг ойлголт багшийн хувьд содон сонсогдож магадгүй. Гэхдээ бид хамт олны дотор ажиллаж, нийгмийн дотор амьдардаг. Хувь хүн, хүүхдүүдийн хувьд ч хувийн соёлын тухай ярьдаг. Байгууллага үүнтэй ижил өөрийн гэсэн соёлтой байдаг....

Өөрийн үнэлгээнд үндэслэн хөгжлийн төлөвлөгөөгөө хэрхэн төлөвлөх вэ?

Багшийн өөрийн хөгжлийн төлөвлөгөө нь боловсролын үйлчилгээ хүлээн авч байгаа суралцагч багшаас юу хүсэж хүлээж байна? Багшийн хувьд би хаана хүрэхийг хүсэж байна вэ? гэдгээс үүдэн юуг, хэрхэн, хэзээ, яаж гүйцэтгэх вэ гэдэг цогц асуудлыг шийдвэрлэнэ. Багш мэргэжлийн хөгжлөө төлөвлөхдөө дараах үе шатын дагуу цикл үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх шардлагатай. Багш өөрийн хөгжлийн төлөвлөгөөгөө “өөри...

Багшийн өөрийн үнэлгээнд суурилсан хөгжлийн төлөвлөлт

Хүний хөгжил гэдэг нь үнэндээ хүн “өөрөө өөрийнхөө мэдлэг, чадварыг хөгжүүлэн шинэчилж, хийж байгаа үйл ажиллагаандаа чанарын ахиц, өөрчлөлт гаргах”-ын нэр юм....

Түгээмэл асуулт хариулт

Багшаар ажиллах эрх нь багшаар ажиллах хүртэл 3 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба Багшаар ажиллаж эхэлснээс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байдаг.

Багшаар ажиллах эрхтэй багш ажиллаж эхэлсэн тэр жилдээ эхний жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдаж, зохих материал бүрдүүлж өгснөөр 5 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх "Багшлах эрх"-тэй болно. Үүнийг 5 ба 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдсанаар сунгуулна..

Багшлах эрхийн үнэмлэхээ хаанаас авах вэ?

Багшаар ажиллах болон багшлах эрхийн үнэмлэхийг орон нутгийн боловсролын газраар дамжуулан олгодог.

ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.

Холбоос

Гадаадад суралцах

Хандалт

  • Өнөөдөр 6134
  • Өчигдөр 6253
  • Сүүлийн 7 хоног 37487
  • Энэ сард 135370
  • Нийт 266985

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019