БАГШ ЯРЬЖ БАЙНА

Оношлох үнэлгээнээс ямар мэдээлэл цуглуулах вэ?

Хичээлийн жил, хагас жил, улирлын эхэнд, бүлэг сэдэв эхлэхийн өмнө тухайн агуулгын хүрээнд суралцагчийн юуг мэддэг, чаддаг, юуг мэдэхгүй, чадахгүй, ямар ойлголт, төсөөлөл, хандлага төлөвшилтэй байна вэ? гэдгийг мэдэх хэрэгцээ үүсдэг.

Оношлох үнэлгээ хийснээр тухайн анги, суралцагчийн ялгаатай байдал, давуу ба сул талыг мэдсэнээр сурагчдад юу хэрэгтэй байна вэ гэдгийг тодорхойлж чадах ба ингэснээр сургалтын үйл ажиллагааг амжилттай явуулах аргазүй боловсруулах боломж болдог.

Оношлох үнэлгээг зөвхөн түвшин тогтоох шалгалтаар хязгаарлах нь өрөөсгөл бөгөөд хичээл, үйл ажиллагааны явцад ажиглалт, судалгаа, асуулгаар өмнөх түвшинд зайлшгүй эзэмшсэн байх чадвар хэрхэн төлөвшсөнийг илрүүлнэ.

Оношлох үнэлгээг хийснээр танд дараах боломжууд нээгдэнэ. Тухайлбал хөтөлбөрөөр хүлээгдэж буй үр дүнд хүрэхийн тулд:

 • Суралцагчдын өмнөх мэдлэг, чадварын түвшин
 • Хаанаас эхлэн хэрхэн хэрэгжүүлэхээ төлөвлөх
 • Цаг хугацаа, нөөцөө тооцоолох
 • Хүүхэд, анги, бүлгийн ялгаатай байдлын тооцох
 • Шалгуураа боловсруулах боломжтой болно.
 • Эх сурвалж: Багшийн хөгжил-Мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын гарын авлагаас-1

 

 

Түгээмэл асуулт хариулт

Багшаар ажиллах эрх нь багшаар ажиллах хүртэл 3 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба Багшаар ажиллаж эхэлснээс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байдаг.

Багшаар ажиллах эрхтэй багш ажиллаж эхэлсэн тэр жилдээ эхний жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдаж, зохих материал бүрдүүлж өгснөөр 5 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх "Багшлах эрх"-тэй болно. Үүнийг 5 ба 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдсанаар сунгуулна..

Багшлах эрхийн үнэмлэхээ хаанаас авах вэ?

Багшаар ажиллах болон багшлах эрхийн үнэмлэхийг орон нутгийн боловсролын газраар дамжуулан олгодог.

ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.

Холбоос

Гадаадад суралцах

Хандалт

 • Өнөөдөр 1769
 • Өчигдөр 4988
 • Сүүлийн 7 хоног 1769
 • Энэ сард 149283
 • Нийт 280898

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019