БАГШ ЯРЬЖ БАЙНА

Багш мэдээлэл харилцааны технологийг ашиглаж сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэж, хөгжих нь

    Мэдээлэл харилцааны технологийг боловсролын салбарт өргөн хүрээтэйгээр хэрэглэж байгаа бөгөөд багшийн хөгжилд тэр тусмаа хөдөө орон нутагт ажиллаж байгаа багш нарт ажлын байрандаа хөгжихөд чухал нөлөө үзүүлж байна. Учир нь багш нар МХТ мэдээллийг ашигласнаар орчин үе болоод дэлхий нийтийн хөгжлөөс хоцрохгүй байж, өөрийгөө төдийгүй хамт олноо хөгжүүлэхэд хамгийн чухал сүүлийн үеийн шинэ мэдээллийг хурдан шуурхай хүлээн авч, боловсруулан бусдад дамжуулах боломж бүрдсэн бөгөөд энэ боломжийг цаг тухайд нь ашиглах явдал юм.

   Мэдээлэл харилцааны технологийг мэдлэг бүтээх, түгээх үйл ажиллагааг дээшлүүлэх, сургалтыг үр өгөөжтэй , оновчтой, үр дүнтэй болгох, мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэх, хөдөлмөрийн бүтээмжээ нэмэгдүүлэх, хэрэгсэл, хүчин зүйл болгон ашиглаж байна.

     МХТийг сургалтад хэрэглэхдээ Мэдээллийн технологийн хичээлтэй залгамж холбоотойгоор сургалтын цахим агуулга, материал бэлтгэх, цахим материал боловсруулахад тавигдах  шаардлагын дагуу боловсруулах нь чухал. Илтгэлдээ өөрийн  хичээлийн агуулга, арга зүйг цахим хичээлээр боловсруулж,  материалуудын жагсаалтыг 4 агуулгын хүрээнд авч оруулав. (Даваадорж .Л.,2015). Багш нарын мэргэжлийг орон нутагт дээшлүүлж ирсэн өмнөх уламжлал, өөрийн аймаг, сургуулийн багш нарын мэдлэг мэргэжлийг дээшлүүлж буй арга барилд тулгуурлан энэхүү илтгэлийг үзэглэв.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж үзнэ үү.

Түгээмэл асуулт хариулт

Багшаар ажиллах эрх нь багшаар ажиллах хүртэл 3 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба Багшаар ажиллаж эхэлснээс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байдаг.

Багшаар ажиллах эрхтэй багш ажиллаж эхэлсэн тэр жилдээ эхний жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдаж, зохих материал бүрдүүлж өгснөөр 5 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх "Багшлах эрх"-тэй болно. Үүнийг 5 ба 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдсанаар сунгуулна..

Багшлах эрхийн үнэмлэхээ хаанаас авах вэ?

Багшаар ажиллах болон багшлах эрхийн үнэмлэхийг орон нутгийн боловсролын газраар дамжуулан олгодог.

ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.

Холбоос

Гадаадад суралцах

Хандалт

  • Өнөөдөр 589
  • Өчигдөр 5680
  • Сүүлийн 7 хоног 16145
  • Энэ сард 52296
  • Нийт 52296

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019