БАГШ ЯРЬЖ БАЙНА

Би мэргэжлээ, өөрийнхөө үнэ цэнийг хадгалж үлдэхийн тулд өдөр тутам тасралтгүй хөгжих, тэмүүлэх ёстой

2018-05-11 10:27

Техник, технологи хөгжөөд тэрийгээ дагаад орчин үеийн хүмүүс тэр тусмаа хүүхдүүд маш их хөгжиж байна.

Цаашилбал, боловсролын систем маань хүнийг бие даах чадвар руу нь хөгжүүлж, багшийн эзлэх хувь улам багасч, багш зөвхөн чиглүүлэгч төдий байх ирээдүйн дүр зураг харагдаж байна. Тэгэхээр энэ хурдацтай хөгжил дунд би мэргэжлээ, өөрийнхөө үнэ цэнийг хадгалж үлдэхийн тулд өдөр тутам тасралтгүй хөгжих, тэмүүлэх ёстой гэсэн бодол надад төрдөг. Т.Энхболд Ховд аймгийн Чандмань сумын ЕБС-ийн физикийн багш

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019