БАГШ ЯРЬЖ БАЙНА

Нийт: 67. 1-10 харуулав

Багш-судлаач

Хүнийг бүх талаар нь хүмүүжүүлье гэвэл түүнийг тал бүрээс нь судалж үзэх хэрэгтэй. К.Д.Ушинский...

Багшийн өөрийн үнэлгээнд суурилсан хөгжлийн төлөвлөлт

Хүний хөгжил гэдэг нь үнэндээ хүн “өөрөө өөрийнхөө мэдлэг, чадварыг хөгжүүлэн шинэчилж, хийж байгаа үйл ажиллагаандаа чанарын ахиц, өөрчлөлт гаргах”-ын нэр юм....

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019